Cohda Live

Met het uitkomen van de eerste Cohda cd Maar nu/ mar nou in 2001 kwam tegelijkertijd de vraag op hoe de cd te promoten. Het antwoord lag voor de hand: de liedjes live ten gehore brengen. Dat gebeurde natuurlijk als eerste tijdens de live presentatie van Maar nu/Mar nou op 16 december 2001.

Een aantal medewerkenden aan deze eerste Cohda cd gaf

spontaan aan mee te willen “draaien” bij live optredens. In de loop der jaren is de samenstelling van de deelnemers aan de Cohda-live optredens nogal eens
gewijzigd. Van de medewerkers van het eerste uur zijn momenteel Coby, Marieke, Ruth en Frie nog actief. Begeleid door Sjef aan het keyboard en Hans, die veelal de liedjes aan elkaar praat, heeft Cohda de afgelopen jaren optredens verzorgd in bejaarden-/verzorgingstehuizen, maar ook op parochie-avonden en personeelsfeesten. Naast de hiervoor al genoemde hebben vele Cohda medewerkers op ad hoc basis hun medewerking verleend aan optredens of doen dat nog steeds. De lijst van namen is lang en zeker niet uitputtend, maar wel moeten vermeld worden: Marij, Roan, Marion, Theo, Andre, Antonie en Dimphy.

Cohda-krek

De live optredens van Cohda zijn niet alleen ad hoc aangelegenheden,

de invulling van het programma kan ook heel divers zijn.
Zo bestaat het ‘Cohda-totaal’ programma uit een combinatie van
dialectliederen en liedjes in de Nederlandse taal. Maar binnen Cohda
hebben zich ook combinaties gevormd, die zich toeleggen op bepaalde
genres: zo ontstond Cohda-krek, dat zich heeft gespecialiseerd in
(Meijerij-) dialectliedjes. Deze Dintherse groep Cohda-krek (Hans,
Ruth, Marieke, Roan, Ellen en Eli) kan onderdeel zijn van een
Cohda-totaal-optreden, maar ze treedt ook zelfstandig op bij dialectfestivals en tijdens Brabantse avonden.

Cohda Girls

Twee dames uit de Cohda-groep, beiden afkomstig uit het gospel-popkoor Cross-over, hebben zich meer in het bijzonder toegelegd op het zingen van “meidenpop” songs: als de Cohda-girls nemen zij geregeld deel aan de Cohda-totaal optredens. Deze Cohda-girls zijn momenteel Coby en Vanessa (zij zoeken nog versterking!).

Cohda Stil

Sjef en Frie aangevuld met een “ad hoc”-dame verzorgen optredens als Cohda Stil, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar het luisterlied. Sjef (blind) en Frie (rolstoelafhankelijk) schromen daarbij niet hun eigen handicap op de korrel te nemen of daarover te zingen en te vertellen vanuit een positieve levenshouding, waarbij natuurlijk ook alle ruimte wordt gegeven aan de “honden-liedjes”uit het Cohda repertoire.

Cross-Over

Sinds januari 2006 is het gospel/pop koor Cross-Over gestart, onder leiding van Sjef. Dit koor is de opvolger van de Vocal Group Den Bosch, een gospelgroep die tussen 1991 en 2005 werd geleid door Sjef en zijn zus Marij en in die periode verantwoordelijk was voor twee gospel cd’s. In de nieuwe setting en onder een nieuwe naam heeft het koor het repertoire verbreedt, wat inhoudt dat het aloude en vooral vertrouwde gospelrepertoire nu wordt afgewisseld met Cohda materiaal, dat speciaal door Sjef voor het koor wordt gearrangeerd.

Cohda-puur

De laatste (of eerste, ook dat kan andersom) loot aan de Cohda-boom

is Cohda-puur en hoe kan het anders, dan dat deze combinatie wordt
gevormd door Hans en Sjef samen. Bij hun optredens is naast de luisterliedjes ruimte voor verhaaltjes, overpeinzingen en grappen.

Alle optredens worden voorzien van live begeleiding door Sjef of, in het geval van Cross-Over Den Bosch, door een combo.

Cohda is erg gelukkig met de geluidsman René van Heijster, die ervoor zorgt dat alles goed klinkt en vooral ook goed verstaanbaar is.

Cohda schroomt zeker niet om in de optredens kleine sketches te verwerken en “knipoogt” op deze wijze naar het cabaret.

Wat is de samenhang tussen de cd’s en de optredens van Cohda?

De enige overeenkomst is dat de liedjes van de cd’s uiteraard deel
uitmaken van het repertoire. Soms worden ze gebracht door de zanger(es) op het schijfje, maar dat hoeft lang niet altijd zo te zijn. Een andere stem op een ander nummer kan heel verfrissend zijn, zo zien Hans en Sjef dat in ieder geval. Dat kan ook betekenen dat bestaande teksten door musicus en schrijver worden bewerkt, waardoor bijvoorbeeld een Nederlandstalig nummer tijdens een optreden ineens in een dialectjasje verschijnt.

Cohda ziet live optredens ook als een prachtige mogelijkheid om nieuwe liedjes te “proberen”, dus weest u niet verrast als een (aantal) van de nummers niet op de cd’s staat of op andere wijze wordt gebracht dan in de studio-versie. Dat maakt het live optreden voor de medewerkenden aan Cohda en hopelijk ook voor u als publiek alleen maar interessanter.

En omdat we de “ad hoc”- formule niet uit het oog willen verliezen, zou het ook zo maar eens kunnen voorkomen, dat een gast wordt opgenomen in het Cohda programma van die avond….

Wie Cohda eens wil uitnodigen of vragen heeft over de mogelijkheden,
die kan zich aanmelden via “contact”. Om te horen hoe het live kan klinken, verwijzen we naar wat mp3-bestanden met fragmenten van live optredens.