Over Cohda

Cohda is het muzikale samenwerkingsverband van tekstschrijver Hans Lakwijk en componist Sjef van Rooij.

De twee ontmoetten elkaar in 1975. Hans was destijds docent Nederlands aan het Jeroen Bosch College in Den Bosch en Sjef was leerling in 5 VWO. Enige tijd later werd Hans inspirator van het lerarencabaret Kruidje-roer-me-niet (later: Par Douce) en hij vroeg oud-leerling Sjef, die hij ook als muzikale duizendpoot kende, of hij dit docentencabaret wilde begeleiden aan de piano. Sjef is blind en juist daarom is het begeleiden op het gehoor (dus zonder beschikbare partituur) voor hem geen probleem. In die docentencabaret-dagen schreef Sjef de eerste melodieën op teksten van Hans. Liedjes van toen, zoals Moe, maar niet voldaan en Herfstvakantie zouden jaren later terugkeren op de eerste Cohda cd’s. Eind jaren ’80 ging Par Douce ter ziele en hun wegen scheidden zich.

Hans begon met het schrijven van revues (voor toneelvereniging OK in Sint-Michielsgestel) en Sjef wierp zich op het componeren van missen en het begeleiden van koren.

Maar in revues zitten liedjes en het was dan ook niet zo vreemd, dat Hans aan Sjef dacht voor de melodieën. Hun eerste grote revue werd in 1992 opgevoerd in Nistelrode (Nie te geleuve) en leidde tot liedjes als Vergeten zaken en Missaal (zie: Maar nu/ mar nou ). De 5-jaarlijkse jubileumstukken van OK (Onderling Kunstgenot) door “huisschrijver” Hans werden voortaan muzikaal opgeluisterd door “huismusicus” Sjef: De poppetjes dansen in 1993, Allemachtig, al tachtig in 1998, Berentand in 2003 en Okee, O.K. van eiges in 2008. Veel van liederen uit deze stukken zijn terug te vinden op de cd Maar nu/ mar nou, die een soort compilatie wilde zijn van de tot dan samen geschreven liedjes. Ook het lied Niemandstijd, uit het gelijknamige millenniumstuk voor Rederijkerskamer Moyses’ Bosch, hoorde bij die compilatie.

 

 

En toen is Cohda geboren!

Bij het zoeken naar een naam voor de uitvoerenden van de eerste cd, waarvoor Sjef en Hans in eerste instantie de “oorspronkelijke” vertolkers (toneelspelers, dus) zochten, maar al gauw verder moesten gaan kijken in eigen kring, viel het “ad hoc”-karakter op. Van achter naar voren lezend lag de naam voor de hand. “Samenraapsel” was een andere mogelijkheid geweest, maar klinkt te negatief. Ieder, die de liedjes van Sjef en Hans vertolkt, hoort dus bij Cohda, of, om het minder persoonlijk te stellen: Cohda is de muzikale samenwerking van Hans en Sjef. De naam is gebleven, de medewerkers zijn gekomen, soms ook weer gegaan, hebben zich afzonderlijk gegroepeerd (Cohda-KREK en de Cohda-girls) of geheel verzelfstandigd (De Sjeklade Mupkes). Musicus en tekstschrijver hebben uiteraard ook hun eigen activiteiten. Ook daarover kun je van alles lezen op deze site!

Meer dan 35 jaar samen optrekken heeft al veel moois gebracht en Sjef en Hans zijn nog lang niet uitgecomponeerd en uitgeschreven!

Maar voor wie de moeite neemt om wat verder rond te kijken op deze vernieuwde site zal dat wel duidelijk worden.


Lees hier meer over de geschiedenis van Cohda