Piet Donders

Ik ben in het dagelijks leven werkzaam in het onderwijs. Ik kwam in aanraking met Cohda door mijn lidmaatschap van Toneelvereniging “Onderling Kunstgenot” uit Sint-Michielsgestel.

In het jubileumspel “Allemachtig….Tachtig”, evenals eerdere en latere jubileumstukken geschreven door Hans en gecomponeerd en begeleid door Sjef, speelde ik de hoofdrol van de 80 jaar wordende opa en vertolkte daarin het mooie lied “Voorbij”, een gevoelige, relativerende terugblik van die 80-jarige. Op de eerste Cohda-cd Maar nu/Mar nou is dit lied te beluisteren.

Omdat Cohda ad hoc de zangers kiest, werd er bij de tweede cd geen beroep op mij gedaan. Tot mijn grote genoegen was mijn medewerking aan de CD Wereldliedjes wel gewenst. Dit keer in de vorm van een gesproken tekst; een brief van een asielzoeker aan zijn vriend in zijn thuisland. Een roerende tekst, uit het hart gegrepen, stammend uit de negentiger jaren, maar nog steeds hoogst actueel; misschien wel tijdloos? Ook de andere liederen en gedichten op deze cd zijn weergaven van diepe gevoelens van schrijver en componist, beiden (aan)geraakt door de veel armere medemens ver weg.

Hun gezamenlijke, financiële doel – directe, kleinschalige ontwikkelingshulp in India – maakt de aanschaf van deze Wereld-cd nog aangenamer.