Sjef van rooij

In 1969 werd hij gevraagd om te gaan spelen in een combo bij het jongerenkoor van de Sint Jan Parochie in Vught zuid. Later stapte hij over naar jongerenkoren in Den Bosch en Hintham.Voor het koor in Hintham schreef hij zijn eerste composities hetgeen resulteerde in de Missa Dominus Illuminatio mea die voor het eerst uitgevoerd werd in 1979 (onder andere ook tijdens de zogenaamde jazzmis in het kader van jazz in duketown). De mis bestond aanvankelijk uit 3 delen: Kyrie, Sanctus en Agnus dei en bevatte invloeden van Bach, jazzrock en disco. Een aantal jaren later op verzoek van dirigent Jacques Noyons van het jongerenkoor van de Heilig Hart parochie in Vught completeerde Sjef de mis met een gloria. De mis werd op 19 januari 1991 live uitgevoerd voor de KRO-televisie vanuit de heilige Geest kerk te Den Bosch met als dirigente Sjef’s zus Marij van Rooij.

In die tijd was Sjef ook zeer actief voor Stichting Musical Vught waarmee hij onder leiding van Jacques Noyons op een hoog niveau de musicals Jesus Christ Superstar, Virgin, Cats en les Miserabels uitvoerden.

In het kader van het festival Jazz in Duketown maakte Sjef kennis met diverse zwarte gospelzangeressen welke hij begeleidde tijdens jazzmissen en zo ontwikkelde hij zijn liefde voor de gospelmuziek.

Met zijn zus was hij vanaf de jaren 80 actief in het kader van diverse koren binnen de parochie: een dameskoor en een jeugdkoor (waarvoor hij meer dan 50 songteksten schreef). Voor beide koren schreef Sjef diverse missen onder meer de missa Fons Vitae, de mis van het Jeugdige Elan en de mis ter Ere van Onze Lieve Vrouwe van Den Bosch welke ook in de Sint Janskathedraal werd uitgevoerd.

Het was de uitdrukkelijke wens van de ouders van Sjef om hem te laten opgroeien in de ziende maatschappij en ondanks veel weerstand vanuit de blindenwereld kregen zij het voor elkaar om Sjef vanaf de middelbare school te laten studeren in zijn eigen stad. Hij doorliep de John F. Kennedy MAVO waar hij in 1973 slaagde met de hoogste cijfers van alle eindexamenkandidaten. Een artikel verscheen hierover in het Brabants Dagblad en de weg lag open om door te gaan naar de HAVO en het Attenum. In de 4 jaar dat Sjef studeerde aan het Jeroen Bosch College leerde hij Hans Lakwijk kennen. Hans was niet alleen leraar Nederlands maar was ook actief in het kader van het docentencabaret. Omdat Sjef zo handig was met de toetsen werd hem gevraagd of hij er als ex-leerling deel van het docentencabaret Kruidjeroermeniet wilde uitmaken. Voor het docentencabaret schreef Sjef ook zijn eerste niet religieuze muziek. Liedjes als Herfstvakantie en Moe Maar Niet Voldaan met teksten van Hans die later op cd zouden verschijnen.

Verdere muzikale ontwikkeling

In 1984 kwam Leon Kuijpers zijn toenmalige docent op de muziekschool vervangen. Leon onderkende meteen het talent van Sjef en vroeg of hij niet naar het conservatorium wilde komen waaraan Leon destijds les gaf. Sjef die inmiddels bezig was met de afronding van zijn studie Nederlands Recht in Nijmegen vond dit aanbod wel enorm interessant maar hij wilde uiteraard eerst proberen aan de slag te gaan als jurist. Dat viel overigens niet mee immers een blinde jurist vond in die dagen niet gemakkelijk emplooij. Toch lukt het mede dankzij inspanning van een van zijn hoogleraren Prf Mr W.C.L. van der Grinten om aan de slag te gaan bij het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds in Heerlen waar Sjef op 1 maart 1987 in dienst trad. Tussen 1984 (het jaar waarin hij afstudeerde) en 1987 vulde Sjef de tijd nuttig in door elektronisch orgel te gaan studeren aan het conservatorium in Zwolle bij Leon Kuijpers. Nadat hij de studie moest onderbreken in verband met zijn baan in Heerlen bleven de contacten met Leon bestaan. Sjef ontwikkelde een methode om met behulp van de brailleleesregel en software toch via de computer te gaan componeren en inspelen.

Samenwerking met Hans Lakwijk

Hans Lakwijk was naast het docentencabaret ook actief als schrijver van muziektheater en revues. Hij benaderde Sjef eind jaren 80 of deze geen liedjes wilde schrijven op zijn teksten en zo ontstond een samenwerking welke leidde tot diverse producties van Moyses Bosch niemandstijd (2000), de 7de blijdschap) van Maria (2003) en voor OK (onderling kunstgenot, toneelvereniging in Sint Michielsgestel) waarvoor de 2 werkten aan revues en waarvoor producties werden gemaakt als de Poppetjes Dansen )1993) en Berendtand (2003).

Een bloemlezing van de vele liedjes die Hans en Sjef schreven is terug te vinden op de eerste Cohda-cd maar nu, mar nou welke in het najaar van 2001 verscheen.

Operaties

In verband met het BOF-syndroom en zijn visuele handicap en zijn verminderde gehoor lag Sjef tussentijds geregeld in het ziekenhuis. Op zijn palmares staan 9 netvliesoperaties in Utrecht door Professor Weve (tussen 1959 en 1961) die er voor zorgde dat Sjef nog een Beperkte visus hield. Maar midden jaren 70 werd Sjef toch definitief blind. Vanaf zijn geboorte als gevolg van het BOF-syndroom had hij geregeld problemen met zijn gehoor waardoor operaties volgden in 1969 en 1993 (door professor Cremers). In 1992 onderging hij een zware ingreep in verband met zijn kaakprobleem bij professor Freihofer in het Radboudziekenhuis te Nijmegen. Een operatie van ruim 7 uur die er wel voor zorgde dat zijn gebit uiteindelijk helemaal in orde kwam en hij daardoor ook goed verstaanbaar kon gaan spreken en zingen waarmee de effecten van het BOF-syndroom tot een minimum werden gereduceerd.

In aansluiting op de kaakoperatie volgden nog een aantal ingrepen via plastische chirurgie (professor Spauen eveneens in het Radboudziekenhuis).

Toen Sjef in 2009 werd gevraagd de openingsrevue te schrijven voor het Jeroen Bosch ziekenhuis samen met tekstschrijver Cees Slegers was dat zo gaf hij zelf aan: een buitenkansje om iets terug te doen voor de medische wetenschap.. waaraan hij zo veel had te danken! Toen hij kort na de opdracht weer in het ziekenhuis belande in verband met alvleesklier problemen hield hij de verpleging voor: zorg maar goed voor mij dan trakteer rik jullie op een mooie revue!

Vocal Group Den Bosch en APM-Bigband

Naar aanleiding van de uitvoering van de Missa Dominus Illuminatio Mea in 1991 richtte hij de Vocal Group Den Bosch op waarbij enige tijd later ook zijn zus Marij als dirigente aan de slag ging. Met dit koor verzorgde hij vele missen, huwelijksvieringen en concerten zowel binnen als buiten de regio. In 1999 nam het koor de eerste cd Get On Board op waarop onder meer ook het Gloria van de Missa Dominus Illuminatio Mea voor komt. Verder veel muziek van gospelartiesten waardoor Sjef enorm werd geïnspireerd: Newsboys, Sandi Patti, Amy grant en Ralph van Manen.

De tweede cd van het koor genaamd Hartenkreet verscheen in 2006 en bevat tevens het Kyrie Sanctus en Agnus dei van de Missa Spiritus Sancti, een mis welke Sjef componeerde naar aanleiding van de sluiting van de Heilige Geest kerk te Den Bosch in 1993.

Kort na deze cd verliet zijn zus de Group en ging Sjef verder met een deel van het koor onder de naam Crossover. Na een intensieve samenwerking van bijna 30 jaar bleken broer en zus uit elkaar gegroeid waardoor het beter leek voor beiden om een eigen weg in te slaan. Crossover is in afgeslankte vorm nog actief en verzorgt met name vieringen in verzorgings- en bejaardentehuizen.

APM Bigband Rosmalen

De zoon van Sjef van Balkom welke Sjef destijds de mogelijkheid gaf om te gaan studeren aan de muziekschool Genaamd Leon van Balkom benaderde Sjef in de tweede helft van de jaren 90 of hij piano wilde komen spelen in de APM-Big band. Daarvoor was Sjef al actief geweest in een showorkest (the New Festival Orchestra) onder leiding van Louis Neefs. Sjef liet zich overhalen en werd vervolgens ondergedompeld in de jazz waarbij hij ook de kans kreeg zijn liefde voor hammond orgel via solo’s te etaleren. Met het orkest maakte Sjef diverse trips naar het buitenland: Tsjechië, Engeland Frankrijk en Duitsland.

Hoogtepunten van het orkest waren de jubileumconcerten in 2010 (20-jarig bestaan) met Albert West en in 2015 met Margriet Eshuijs en Maarten Peters.

Den Bosch Zingt

Vanaf 2004 speelt Sjef toetsen bij het project Den Bosch zingt dat 2 tot 3 maal per jaar een muzikaal thema verzorgt in de Azijnfabriek te Den Bosch. Hierin staan artiesten dan wel muziekstijlen centraal. Een korte lijst van items uit de afgelopen jaren: David Bowie, Queen, Toto, Elton John, Marvin Gaye, Beatles, Andre Hazes, Guus Meeuwis, Ratpack, Songfestival, James Bond en luisterliedjes. Soms is er de gelegenheid in het kader van dit project eigen materiaal te zingen zoals bij de thema’s kerst en luisterliedjes.

Carrière

Sjef werkte vanaf 1987 als beleidsmedewerker. In de jaren 90 stapte hij over naar de afdeling Bezwaar en Beroep waar hij vooral hoorzittingen doet en actief is in het klachtenwerk. Via rechtsopvolgers USZO en UWV reist hij nog dagelijks door het land (standplaats Heerlen) begeleid door zijn geleidehonden (Queenie, Laska, Pleuntje en Perla) welke honden door hem in diverse liedjes worden bezongen. Daarnaast schrijft Sjef voor het afdelingsblad interviews en columns. Daarmee zet hij jaren later zijn werk voort dat hij al eerder deed voor het audioblad Synopsis van Visio waarin het hoorspel centraal staat. Het hoorspel is een van de grote passies van Sjef en als redacteur van synopsis in de jaren 80 en 90 legde hij vele audio interviews vast met bekende acteurs en actrices zoals Paul van de Lek, Jan Borkus, Corrie van der Linden, Piet Romer, Joop Doderer, Hans karsenbarg en Hans Veerman. Bijzondere ontmoeting

Sjef kwam in 1974 door toeval in contact met Theo Koomen. Deze nodigde Sjef uit om als gast mee te gaan naar een wedstrijd van Feijenoord-Ajax welke hij zou verslaan. Voor Sjef een onvergetelijke dag en het resultaat van die ervaring legde Theo neer in een column in het Algemeen Dagblad.

Cohda

Met Hans Lakwijk richtte hij in 2001 Cohda op waarmee bijna jaarlijks Cd’s worden geproduceerd.

Het debuut album Maar Nu / Mar Nou verscheen in 2001.

In 2002 maakten Hans en Sjef een mini-cd met en voor Frie van Eggelen, lid van sjef’s gospelkoor getiteld Free! waarin deze op tekst en muziek van Hans en Sjef zijn ervaringen vertolkte naar aanleiding van het feit dat hij op jonge leeftijd kanker kreeg en hoe hij deze ziekte overwon en verwerkte.

In 2003 verscheen de 2de Cohda-cd Andersom. Op deze cd Leverde Sjef ook voor het eerst teksten aan.

In 2004 verscheen wereldliedjes waarin Hans zijn ervaringen van een reis naar India met zijn vriend Piet Emans verwoorde. Hij vroeg Sjef zijn songteksten op muziek te zetten. Sjef leverde daarnaast een eigen tekst aan getiteld Zwarte Zwanen die gaat over zijn indrukwekkende ontmoeting met de wereld ver buiten europa (zijn trip naar Bali).

Chronologische muzikaale overzicht vanaf 2005

Sjef van Rooij is verantwoordelijk voor 95 procent van alle composities die Cohda tot op heden produceerde. Daarnaast arrangeert Sjef voor Cohda en schrijft hij geregeld teksten of tekstconcepten die door Hans worden uitgewerkt.

Sjef is als muzikant te horen op alle cd’s. Als zanger hoor je hem in Maar nu op de gelijknamige cd en in We waren samen op de Andersom cd. Beide liederen gaan over zijn inmiddels ex-geleidehonden.

In 2005, met het verschijnen van de 4e Cohda cd Band, levert Sjef voor het eerst een groot aandeel in de teksten op de cd. In een tweetal zeer persoonlijke teksten neemt hij ook de vocalen voor zijn rekening.

Deze lijn wordt doorgezet op de 5e Cohda-cd “rondje Den Bosch” waarvoor Sjef ook diverse teksten aanleverde waaronder zijn eerste dialect-tekst “nim me mee”.

Producer Leon Kuijpers vroeg Sjef om voor 3 liedjes op deze cd ook de zang voor zijn rekening te nemen en wel “parade”, het zeer persoonlijke ”mijn bossche hart” en “de SintJanskathedraal”.

In het nummer “ik heb je lief” vertelt Sjef over de stad waarvan hij houdt en waar hij opgroeide en blind werd.

Dit nummer vormde de aanleiding voor het maken van een mini-portret van ongeveer 10 minuten waarin Sjef dit nummer zelf aan het keyboard zingt. Dit portret (vastgelegd op DVD was tevens het afstudeerproject van Josje van de Berk leerling van het Koning Wilem I College te Den Bosch in juni 2006.

Die 6e cd komt er in januari 2007. Sjef schreef voor deze cd Spontstaan wederom alle composities en had ook een groot aandeel in de voor deze cd geschreven teksten. (lees hier de recensie uit het blad “Fret”)
Hij liet Leon Kuijpers een selectie maken van 18 nummers uit 40 composities. Op Spontstaan werd de muziek voor het eerst live ingespeeld door een ad hoc band, bestaande uit bekende Cohda-medewerkers en onder leiding van Leon.

Bij de bonustrack Bosschenaar werd een videoclip gemaakt door Floris Verweij en Nick van der Sangen, waarin niet alleen alle zangers van het lied (dus ook Sjef en Hans!), maar ook  geleidehond Pleuntje optreden.

In januari 2007 verschijnt tevens een mini-cd van HEEREN III (Sjef is één van de heren). Het is een carnavals-cd, waarvoor Sjef muziek schreef op teksten van Ger Ackermans. Luister hier naar fragment van “Wonderen Bestaan”

Eind februari 2007 maakt Sjef een start met een nieuw cd-project. Dit keer gaat het om een instrumentale cd, waarvoor alle composities al werden geschreven in 2006. Sjef wordt hierbij begeleid en ondersteund door zijn muzikale partner en vriend Leon Kuijpers.

In de laatste maanden van 2007 heeft Sjef het weer heel druk. Naast zijn inzet voor de APM-Bigband als pianist, zijn deelname aan het project Den Bosch Zingt als toetsenist en zijn inzet voor Gospel/popkoor Cross-Over is hij te horen als pianist componist en tekstschrijver op het eerste album van Cohda-Krek dat in oktober wordt gepresenteerd. Voor dit album levert Sjef maar liefst 12 composities aan.
In september en oktober is Sjef diverse malen te horen op Omroep Brabant als zanger maar ook kijkt hij terug op de jaren 70 waarin hij de beatmis Missa Dominus Illuminatio componeerde (zijn debuut als componist).

In november 2007 wederom een mijlpaal want dan verschijnt de eerste instrumentale Cohda-cd waarvan de opnames startten in feburari van dat jaar. (lees hier de recensie uit het blad “Fret”)

Onder de titel Blinde Beelden/Blind Images volume 1 met daarop 7 composities wordt de samenwerking van Sjef en Hans (die gedichten schrijft voor dit project) Ad Hoc uitgebreid via een bijdrage van fotograaf Marc Bolsius.

In maart 2008 overlijdt de moeder van Sjef. Hierdoor worden de geplande opnames voor den tweede instrumentale cd (Blinde Beelden/Blind images volume 2) uitgesteld tot mei. De cd wordt uiteindelijk op 25 september 2008 uitgebracht en bevat 6 instrumentale stukken waarvan de eerste twee tracks (Just happy en Papa, the train didn’t leave on your birthday) worden opgedragen aan respectievelijk zijn moeder en zijn vader. (recentie)

Het jaar 2008 staat voorts in het teken van het schrijven van nieuw materiaal voor Cohda-krek, voor een country-project in welk verband Kees van der Loo wordt benaderd om Engelse teksten te schrijven en voor nieuwe instrumentale cd’s in de cyclus blinde Beelden.
In oktober gaat Sjef met de Cohda-muzikanten de studio in voor onder meer de opnames van een volgende Nederlandstalige Cohda-cd waarbij George Blanken alle nummers gaat inzingen. George levert hiervoor zelf ook teksten aan naast natuurlijk vaste tekstbijdrages van Hans en Sjef.
De cd wordt verwacht in de zomervan 2009 en bevat voor Cohda nieuwe muzikale genres zoals reggae en fors aangezette rock naast de luisterpop, een van de handelsmerken van Cohda.
Door het jaar heen is Sjef actief als uitvoerend muzikant in onder andere projecten van Den bosch zingt (the ratpack, Toto en Elton John), Cross-Over, Cohda-Krek en voor Cohda zelf (een programma met luisterliedjes).

De eerste maanden van 2009 staan in het teken van karnaval
Sjef schrijft muziek op een tekst van de Vrolijke Stootjes uit Geffen

Fragment Vrolijke Stootjes live met WC-durskes

Daarnaast bewerkt Sjef een aantal bossche karnavalskrakers in verband met een 6-tal fiilmpjes van de Oeteldonkse Club die worden uitgezonden op Boschtion TV.

Fragment van: bij ons staat op de keukendeur

En passant is Sjef te zien in een van deze filmpjes samen met zijn geleidehond Pleun

 

Inmiddels wordt er gewerkt aan animaties op composities uit het Blinde Beelden project

In februari en maart wordt er verder gewerkt aan de volgende nog titelloze nederlandstalige Cohda-cd rondom zanger George Blanken en tevens wordt er gestart met de opname van de cd Blinde Beelden/Blind Images volume 3

 

 

 

 

 

 

 

De tweede helft van 2009 staat in het teken van een drietal events.
In de zomer neemt Sjef zijn tweede videoclip op, dit keer van het nummer Voor Pleuntje
uit 2005, een lang gekoesterde wens. Het contact met de maker Nout van Kempen kwam tot stand via het Koning Willem I College. De clip verschijnt later dit jaar en is onder meer te zien op Oranje TV.
In augustus 2009 krijgt Sjef de opdracht om de muziek te schrijven voor een grote Revue in het kader van de opening van het Jeroen Bosch ziekenhuis in april 2011. De voorstellingen staan gepland voor juni/juli 2011 in de boscche schouwburg en worden verzorgd door Theabelle.

Sjef werkt in dit verband voor het eerst samen met tekstschrijver Cees Slegers. In de periode september 2009 tot april 2010 wordt nagenoeg alle muziek geschreven. Leon Kuijpers wordt benaderd als arrangeur.

Op 8 november 2009 verschijnt de 9de Cohda cd (Cohda en George) getiteld Eigen Ding, een cd die goed wordt ontvangen.
Recentie uit Fred Juli/augustus 2010

Sjef schrijft alle composities en neemt ook een aantal teksten voor zijn rekening.
De clip van Voor Pleuntje komt voor op de bijgevoegde bonus (karaoke) cd.

In december wordt Sjef geconfronteerd met gezondheidsklachten wat leidt tot een drietal ziekenhuisopnames en een operatie. Sjef: een mooie hoewel niet geplande manier om inspiratie op te doen voor de Theabelle revue.
Over zijn ervaringen schrijft Sjef en passant voor UWV een column Beter Worden en tussen de opnames door worden de composities voor de 10de Cohda cd Blinde Beelden/Blind Images volume 3 afgerond.
Deze jubileum cd verschijnt op 5 juni 2010 en wordt in een feestelijke bijeenkomst in het Jeroen
Bosch Art Centter gepresenteerd. Hans Lakwijk levert wederom zijn bijdrage als dichter en Marc Bolsius zorgtt voor het fotomateriaal. Lars Putter verzorgt wederom het ontwerp van Hoes en Booklet.

In de zomer van 2010 is het weer videoclip Time. Dit keer is Japser van Elshout de maker daarbij geassisteerd door Nout van Kempen. De makers kiezen uit het repertoire van Eigen Ding voor een clip bij het nummer Vannacht. De clip wordt verwacht in de nazomer van 2010.

Er verschijnen artikelen over het werk en leven van Sjef in het Brabants Dagblad (25 juli 2009 door Henri van der Steen en in het blad Brabants Cultureel (februari 2010) door Andrea van Dael.
Artikel Brabants Dagblad 25 juli 2009
Artikel uit Brabant Cultureel Februari 2010

In de zomer werkt Sjef aan composities voor Blinde Beelden/Blind Images volume 4, maar houdt zich vooral bezig met de voorbereiding van de 11de Cohda cd, de eerste engelstalige.

2011 staat in het teken van de opnames voor de eerste engelstalige Cohda Country cd en voor
een nieuw project onder de titel ‘n bietje bijbuurten, een muzikale luister cd met liedjes van
Sjef en verhaaltjes van Hans.

Tussen alle bezoeken door aan studio’s in het hele land, Zwolle, Raamsdonksfeer, Zeeland en
Uden voltooid Sjef in 2011 de muziek voor de grote revue ter gelegenheid van de opening van
het Jeroen Bosch ziekenhuis. Deze revue maakt hij samen met tekstschrijver Cees Slegers en
de opvoering in juni/juli 2011 in het Theater aan de Parade is een groot succes.

De verfilming van de revue werd verzorgd door Nout van Kempen en Jasper van de elshout
die eerder al met Sjef filmden voor de clip vannacht.

Sjef maakt in oktober kennis met zijn aanstaande vierde geleidehond Perla en voltooid op die
gedenkwaardige dag voor hem op 27 oktober 2011 het lied wat hij voor haar schrijft.

Het najaar staat in het teken van vele optredens voor Den Bosch zingt, optredens met het
gospelkoor Crossover dat sjef al jaren onder zijn hoede heeft en optredens met Cohda Krek en
de APM Big Band.

Tijdens optredens van cohda neemt hij afscheid van Pleuntje die in januari 2012 gaat
vertrekken op weg naar haar wel verdiende pensioen. Het lied voor Pleuntje krijgt daarbij
voor Sjef een zeer emotionele lading want het welkom Pleuntje ervaart hij als een moeilijk
afscheid van zijn derde trouwe viervoetster.

In januari 2012 tijdens de training met Perla breekt Sjef zijn been op diverse plaatsen en
belandt wederom in het ziekenhuis nu in Heerlen.
Dit weerhoudt hem niet om hierover een van zijn columns te schrijven.
Column De inspiratie ligt op straat

Het herstel in Den Bosch benut Sjef voor het schrijven van muziek, hij werkt onder meer aan
zijn eerste symphony in opdracht van Jacques Hendrikx, voorzitter van het bossche FOH.
Het wordt een symphony bestaande uit 3 delen gebaseerd op diverse brabantse muzikale
thema’s. Opzet is om de symphony in 2016 te gaan uitvoeren tijdens de festiviteiten in het
kader van het Jeroen Bosch jaar.

Sjef is net op tijd hersteld voor de presentatie van de cd ‘n bietje bijbuurten op 6 mei 2013 in
Heeswijk-Dinther waarop hij naast componist en tekstschrijver ook te horen is als zanger in
het nummer Winter in Dinther.

In het voorjaar beleeft het lied Perla, hartendief zijn premiere en Sjef brengt het lied live op
diverse plaatsen ten gehore onder meer bij Omroep Brabant in april 2012.

Tijdens de editie van het dialectfestival 2012 waaraan Sjef met Cohda Krek al jaren lang deel
neemt behaalt hij met de compositie ‘t stromke de dialectpenning. De tekst is van zijn maat
Hans Lakwijk en de zang wordt verzorgd door Roan Raymakers.

Op 27 september 2012 op een verlate receptie in verband met zijn 25-jarige werkzaamheden
voor ABP/UWV treedt Sjef samen met George Blanken op tijdns de receptie. Dit onder het
motto: ze mogen in Heerlen ook wel eens kennismaken met mijn muziek.

Op 21 oktober 2012 pakt Sjef groots uit in verband met de cd presentatie van de eerste
engelstalige Cohda cd Cohda Country Confort. Tijdens de presentatie in de engelenburcht
treedt de band Music Road Pilots op waarvan zanger Danny Hendriks diverse nummers heeft
ingezongen op de Cohda cd.

Ook de enigszins op dat moment verkouden Frank Jansen die een stevig aandeel op de cd
heeft treedt op met zijn trio en brengt nummers ten gehore van het cohda album ten gehore
“living a lie” en “it’s gonna take a miracle” van het album Cohda Country comfort

In een anderhalf uur durende live voorstelling treedt Sjef natuurlijk ook in de spotlights en hij
wordt als componist tekstschrijver en toetsenist hierin bijgestaan door de music Road pilots en
de vaste Cohda gitarist Jan Peter bijersbergen met oa het nummer “Her smile”.

De hele middag wordt op audio en video vastgelegd door Theo van Eeuwijk ten behoeve
van latere vertoning via Youtube want ook de nieuwe media weet Sjef als blinde emuzikant
feilloos te vinden.

Tijdens deze middag worden ook de eerste beelden vastgelegd voor de videoclip van Perla
Hartendief die voor 2013 gepland staat.

Tijdens het project Den Bosch Zingt Kerst brengt Sjef ditmaal met Paul foppele op gitaar
diverse malen het nummer Winter in Dinther.

In 2013 worden de opnames voor Blinde Beelden 4 afgerond, 8 composities dit keer op de cd
die later dit jaar zal uitkomen. Een van de composities is een synthesizer bewerking van het
stuk new age mirror dat Sjef schreef voor de grote JBZ ziekenhuisrevue.

Intussen schrijft Sjef onvervaart door voor diverse toekomstige cd projecten maar 2013 staat
vooral in het teken van video en film-opnames.

Theo van Eeuwijk werkt in 2013 aan een documentaire over Sjef die later dat jaar zal
uitkomen in de reeks open deuren.
Verder wordt er druk gefilmd rondom het liedje Perla, Hartendief maar hieraan vooraf gaat
een onverwachte filmreportage die Theo maakt op 26 april 2013.
Die dag krijgt Sjef namelijk een lintje uitgereikt, hij wordt benoemd tot lid in de orde van
Oranje Nassau onder meer voor al zijn verdiensten op muzikale/maatschappelijk gebied in
en rond Den Bosch.

2014 staat grotendeels in het teken van het monteren aan en vervolmaken van de documentaire Blind in Beeld door Theo van Eeuwijk.

Op muzikaal gebied komt wat later dan gepland toch Blinde Beelden deel 4 uit welke op 20 juni 2014 het daglicht ziet in het Jeroen Bosch Art Center, de locatie waar alle voorgaande delen ook het levenslicht zagen.

Qua optredens blijft Sjef actief in uiteenlopende hoedanigheden en settings: als toetsenist bij Crossover, het gospelkoor dat onder andere een optreden geeft op de Sint Jansdag in Den Bosch (traditioneel op de derde zaterdag in juni).

Verder is Sjef actief bij de APM-Big Band en als toetsenist in Irene’s angels and Demons (een soul en funk formatie voornamelijk bestaande uit leden van de APM-Big Band).

Cohda-Krek de dialectgroep van Sjef en Hans geeft diverse optredens onder meer op de seniorenbeurs in Veldhoven.

Daarnaast Verzorgt Cohda-Krek verschillende optredens in het kader van de zogenaamde ouderenweek.

Met deze groep behalen Hans en Sjef met hun compositie ‘t kedoolied de tweede plaats op het dialectfestival te Lieshout nadat zij 2 jaar eerder dit festival al hadden gewonnen.

Overigens behaalt Hans Lakwijk op dit festival de eerste prijs in de categorie Dialect gedichten.

Verder begeleidt Sjef geregeld het duo van Alle Markten Thuis dat voornamelijk actief is in het Oeteldonkse circuit en veel van hun materiaal haalt uit het Cohda-diealect repertoire.

Het spreekt vanzelf dat Sjef uiteraard ook geregeld ad hoc zangers en zangeressen begeleid die het Cohda-materiaal ten gehore brengen.

Maar 2014 kan vooral genoteerd worden als het jaar waarin Sjef zijn eerste symphony, de Brabant Symphony voltooide.

De symphony ontstond na een toevallige ontmoeting van Sjef met Jacques Hendrikx in 2012, toenmalig voorzitter van het Filharmonisch Orkest te Den Bosch (FOH) onder leiding van Lex Bergink. Een van Jacques’s dromen was om een Brabant Symphony het licht te laten zien en daar wilde de blinde toetsenist zich wel sterk voor maken.

Het resultaat is een driedelige symphony waarbij elk deel is gecomponeerd rondom een of meerdere bekende brabantse melodieen.

deel 1 met als motief: toen Hertog Jan kwam varen

Deel 2 met als motieven: het leven is goed in m’n brabantse land en Sjef’s eigen compositie Zonnig Brabants land

Deel 3 tenslotte rondom de melodie Brabant van de bekende nederpopzanger en brabander Guus Meeuwis.

Als een leuke sitekick schreef Sjef op deel 1 ook nog een house-techno variant.

The Hertog House

Deel 1 (klassieke versie) en de techno-house variant hierop (the Hertog Jan House) zullen later verschijnen op Blinde Beelden/Blind Images volume 5.

Voor het arrangeren werd via Jacques Hendrikx een goede vriend genaamd Rene Meester benaderd.

Sjef: en dat klikte meteen, super luek om met Rene te mogen samenwerken!

Deel 1 werd inmiddels ingestudeerd door het FOH en uitgevoerd ter gelegenheid van de uitreikking van de Chapin/van Den Udenhout Cultuurprijs in 2014. Een prijs die het orkest mede ontving door het initiatief van Jacques en Sjef rondom de Brabant Symphony.

Leuke bijkomstigheid was dat Sjef dat jaar ook meespeelde in de show van Den Boschh zingt rondom materiaal van Guus Meeuwis en daar als zanger zelf het lied Brabant ten gehore bracht.

In 2015 wordt Sjef 60 en geeft voor zijn grote schare vrienden een groot feest in de Azijnfabriek op 13 juni waar hij ook optreedt met de band Irene’s Angels and Demons en waar de documentaire van Theo van Eeuwijk Blind in Beeld in premiere ging.

In de documentaire zien we Sjef in zijn rol als jurist bij UWV, als muzikant en componist en als zanger en vertelt Sjef over zijn jeugd en hoe hij in het leven staat.

De documentaire werd goed ontvangen en werd inmiddels geprogrammeerd bij diverse locale omroepen.

Later dat jaar zal de documentaire ook via YouTube te zien zijn.

In deze documentaire van pl.m. 40 minuten zien we Sjef in zijn rol als jurist bij UWV, als muzikant en componist en als zanger en vertelt Sjef over zijn jeugd en hoe hij in het leven staat en door het leven gaat. Er zijn tevens beelden in te zien van de cd-presentatie van Cohda Country Comfort en van de Brabant Symphony.

Sjef: het is zeker geen totaalplaatje maar wel een mooie inkijk in mijn leven werk en bezig zijn.

Daarnaasst komen vrienden van Sjef aan het woord zoals Leon Kuijpers en Hans Lakwijk en diverse collega’s van het werk.

Vermeldenswaard is verder een trip van Sjef met de APM-Big Band naar Trier waar diverse optredens worden gegeven maar ook het (tijdelijk) stoppen van het gospel/popkoor Crossover in februari 2015 dat daarna via een afgeslankte vorm (de mannen uit het koor) wel gewoon blijft doorgaan met het geven van optredens in bejaarden- en verzorgingstehuizen.

Bij alle live optredens van cohda verzorgt Sjef de muzikale omlijsting op keyboard.

Hij is daarnaast werkzaam als jurist bij het UWV (de afdeling Bezwaar en Beroep in Heerlen).

Verder is hij actief als toetsenist bij de APM bigband (www.apmbigband.nl ) en is hij al ruim 13 jaar de grote inspirator van Cross-Over (voorheen: Vocal Group Den Bosch) waarvoor hij schrijft en arrangeert.

Verder heeft Sjef een grote hoorspelverzameling, een van zijn niet-muzikale passies.


Terug naar Sjef van Rooij